Publikacje
Historia przemysłu koksochemicznego na ziemiach polskich

Adam Frużyński

Przemysł wapienniczy w Gogolinie i okolicy

Eryk Boronczyk

Z dziejów Gogolina, Śladami gogolińskich Żydów 1845 – 1945

Regina Kalla-Szulc

sylwetka